Защото Пуджа

Ker Puja е хиндуистки фестивал в щата Трипура, Индия, и се наблюдава няколко седмици след това Харчи пуджа .

Кер Пуджа е фестивал, предлагащ благодарност и поклон пред Кер, божеството-пазител на Васту Девата. Кер Пуджа е празник с много ограничения и на никого не е позволено да издава силни звуци по време на фестивала.

Следва списъкът на Кер Пуджа от 2022 до 2026 г.

Празник Дата Делничен ден
Харчи пуджа 22 юли 2022 г петък
Харчи пуджа 11 юли 2023 г вторник
Харчи пуджа 29 юли 2024 г понеделник
Харчи пуджа 19 юли 2025 г Събота
Харчи пуджа 21 юли 2026 г вторник