Работни дни в Северна Корея през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Северна Корея има 104 почивни дни, 18 официални празника и 243 работни дни .

Шест официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 243 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 249 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари 17 8 3 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 19 (2)* 8 3 30
1-31 май 20 (1)* 10 1 31
1-30 юни 21 (1)* 8 1 30
1-31 юли двадесет и едно 9 1 31
1-31 август 20 (1)* 9 две 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври 20 (1)* 10 1 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 22 8 1 31
Обща сума 243 (6) 104 18 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .