Работни дни в Северна Корея през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Северна Корея има 104 почивни дни, 18 официални празника и 244 работни дни .

Десет официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 244 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 21 (1)* 8 две 31
1-29 февруари 18 (2)* 9 две 29
1-31 март 21 (1)* 9 1 31
1-30 април 19 (2)* 8 3 30
1-31 май двадесет 10 1 31
1-30 юни 21 (1)* 8 1 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август 19 (1)* 10 две 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 20 (1)* 9 две 31
1-30 ноември двадесет 9 1 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 244 (10) 104 18 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .