Работни дни в Никарагуа през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Никарагуа има 105 почивни дни, 10 официални празника и 250 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 18 (1)* 9 3 30
1-31 май 21 (1)* 9 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет 10 1 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (1)* 9 две 31
Обща сума 250 (4) 105 10 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .