Работни дни в Нигерия през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Нигерия има 105 почивни дни, 13 официални празника и 247 работни дни през 2022 г.

Седем официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 19 9 две 30
1-31 май 19 (1)* 9 3 31
1-30 юни 21 (1)* 8 1 30
1-31 юли 19 (1)* 10 две 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 (2)* 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (1)* 9 две 31
Обща сума 247 (7) 105 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .