Работни дни в Нигерия през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Нигерия има 104 почивни дни, 13 официални празника и 248 работни дни през 2021 г.

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни 21 (1)* 8 1 30
1-31 юли двадесет 9 две 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (2)* 8 две 31
Обща сума 248 (4) 104 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .