Работни дни в Непал през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Непал има 53 уикенда, 22 официални празника и 290 работни дни .

Един официален празник се пада през уикенда, който е събота в Непал, моля проверете празниците тук .

Има 290 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 291 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 25 (1)* 5 1 31
1-28 февруари 23 4 1 28
1-31 март 25 4 две 31
1-30 април 23 5 две 30
1-31 май 24 4 3 31
1-30 юни 26 4 0 30
1-31 юли 26 5 0 31
1-31 август 26 4 1 31
1-30 септември 24 4 две 30
1-31 октомври 18 5 8 31
1-30 ноември 26 4 0 30
1-31 декември 24 5 две 31
Обща сума 290 (1) 53 22 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .