Работни дни в Непал през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Непал има 52 почивни дни, 22 официални празника и 292 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, което е събота в Непал, моля проверете празниците тук .

Има 292 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 296 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 25 (1)* 4 две 31
1-29 февруари 23 5 1 29
1-31 март 26 4 1 31
1-30 април 24 4 две 30
1-31 май 23 5 3 31
1-30 юни 26 4 0 30
1-31 юли 27 4 0 31
1-31 август 25 5 1 31
1-30 септември 25 (1)* 4 1 30
1-31 октомври 20 (2)* 5 6 31
1-30 ноември 23 4 3 30
1-31 декември 25 4 две 31
Обща сума 292 (4) 52 22 366

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .