Работни дни в Монголия през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Монголия има 105 почивни дни, 15 официални празника и 245 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 245 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 247 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари 17 8 3 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет и едно 9 0 30
1-31 май двадесет и едно 9 1 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 16 10 5 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 8 две 30
1-31 декември двадесет и едно 9 1 31
Обща сума 245 (2) 105 петнадесет 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .