Работни дни в Монако през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Монако има 105 почивни дни, 12 официални празника и 248 работни дни .

Два официални празника се падат в неделя и се отбелязват на следващия понеделник. Два официални празника се падат в събота, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората вземат заместващите почивни дни за падащите в събота, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 (1)* 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май двадесет 9 две 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 8 две 30
1-31 декември двадесет 9 две 31
Обща сума 248 (2) 105 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат в събота, моля проверете празниците тук .