Работни дни в Молдова през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Молдова има 104 почивни дни, 13 официални празника и 248 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 18 10 3 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 16 (3)* 10 5 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август двадесет 9 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 248 (4) 104 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .