Работни дни в Мексико през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мексико има 104 почивни дни, 7 законови празника, 5 граждански празника и 249 работни дни .

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 19 (1)* 10 две 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет 8 две 30
1-31 декември 21 (2)* 8 две 31
Обща сума 249 (3) 104 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .