Работни дни в Мексико през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Мексико има 104 почивни дни, 7 законови празника, 5 граждански празника и 250 работни дни .

Един официален празник се пада през уикенда, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари 19 9 1 29
1-31 март двадесет и едно 9 1 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 19 10 две 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август двадесет и едно 10 0 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 19 9 две 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 250 (1) 104 12 366