Работни дни в Мавритания през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мавритания има 104 почивни дни, 10 официални празника и 251 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 251 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет 9 две 31
1-31 август двадесет и едно 9 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 21 (1)* 8 1 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 251 (2) 104 10 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .