Работни дни в Мавритания през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Мавритания има 104 почивни дни, 10 официални празника и 252 работни дни .

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 252 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август 19 (1)* 10 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 9 1 31
1-30 ноември 20 (1)* 9 1 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 252 (3) 104 10 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .