Работни дни в Мавриций през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Мавриций има 104 почивни дни, 15 официални празника и 247 работни дни .

Седем официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 8 3 31
1-29 февруари 17 (2)* 9 3 29
1-31 март двадесет 9 две 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 19 (1)* 10 две 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 19 (2)* 10 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 19 (1)* 9 две 30
1-31 декември 22 8 1 31
Обща сума 247 (7) 104 петнадесет 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .