Работни дни в Мароко през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мароко има 104 почивни дни, 15 официални празника и 246 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 246 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 19 9 3 31
1-31 август 18 (2)* 9 4 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 20 (1)* 8 две 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 246 (4) 104 петнадесет 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .