Работни дни в Мароко през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Мароко има 104 почивни дни, 14 официални празника и 248 работни дни .

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 21 (1)* 8 две 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет и едно 8 две 31
1-31 август 17 (1)* 10 4 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 9 1 31
1-30 ноември 19 9 две 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 248 (3) 104 14 366

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .