Работни дни в Малта през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Малта има 105 почивни дни, 14 официални празника и 246 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 246 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март 21 (1)* 8 две 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май 21 (1)* 9 1 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 19 (1)* 9 3 31
Обща сума 246 (4) 105 14 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .