Работни дни в Малта през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Малта има 104 почивни дни, 14 официални празника и 247 работни дни .

Три празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март двадесет и едно 8 две 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 20 (1)* 10 1 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 21 (1)* 9 1 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (1)* 8 3 31
Обща сума 247 (3) 104 14 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .