Работни дни в Малта през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Малта има 104 почивни дни, 14 официални празника и 248 работни дни .

Три празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари 19 9 1 29
1-31 март двадесет 9 две 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май двадесет 10 1 31
1-30 юни 20 (1)* 8 две 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 9 0 30
1-31 декември 20 (1)* 8 3 31
Обща сума 248 (3) 104 14 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .