Работни дни в Мали през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мали има 105 почивни дни, 12 официални празника и 248 работни дни .

Седем официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи празници за тези, които се падат през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 (1)* 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 (1)* 8 1 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май 19 (1)* 9 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 20 (1)* 10 1 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 19 (2)* 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (1)* 9 1 31
Обща сума 248 (7) 105 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .