Работни дни в Мали през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мали има 104 почивни дни, 12 официални празника и 249 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората ползват заместващи празници за тези, които се падат през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет и едно 9 1 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 249 (2) 104 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .