Работни дни в Майот през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Майот има 105 почивни дни, 12 официални празника и 248 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 19 9 две 30
1-31 май 19 (2)* 9 3 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли двадесет 10 1 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет 8 две 30
1-31 декември 21 (1)* 9 1 31
Обща сума 248 (4) 105 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .