Работни дни в Майот през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Майот има 104 почивни дни, 12 официални празника и 249 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 17 (2)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет и едно 9 1 31
1-31 август 21 (1)* 9 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет 8 две 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 249 (4) 104 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .