Работни дни в Майот през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Майот има 104 почивни дни, 12 официални празника и 250 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 18 10 3 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 19 (1)* 9 две 30
1-31 декември 22 8 1 31
Обща сума 250 (2) 104 12 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .