Работни дни в Мадагаскар през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Мадагаскар има 105 почивни дни, 12 официални празника и 248 работни дни .

Пет официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май 19 (1)* 9 3 31
1-30 юни 20 (1)* 8 две 30
1-31 юли 20 (1)* 10 1 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 21 (1)* 9 1 31
Обща сума 248 (5) 105 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .