Работни дни в Мадагаскар през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Мадагаскар има 104 почивни дни, 12 официални празника и 250 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 21 (1)* 9 1 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 9 1 30
1-31 декември 22 8 1 31
Обща сума 250 (4) 104 12 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .