Работни дни в Люксембург през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Люксембург има 104 почивни дни, 11 официални празника и 250 работни дни .

Пет официални празника, падащи през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 17 (2)* 10 4 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 21 (1)* 9 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 21 (2)* 8 две 31
Обща сума 250 (5) 104 единадесет 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .