Работни дни в Люксембург през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Люксембург има 104 почивни дни, 11 официални празника и 251 работни дни .

Четири официални празника, падащи през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 251 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 9 1 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 251 (4) 104 единадесет 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .