Работни дни в Литва през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Литва има 105 почивни дни, 15 официални празника и 245 работни дни .

Шест официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 245 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, които се падат на почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 19 (1)* 9 две 30
1-31 май 21 (1)* 9 1 31
1-30 юни 20 (1)* 8 две 30
1-31 юли двадесет 10 1 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет 8 две 30
1-31 декември 19 (2)* 9 3 31
Обща сума 245 (6) 105 петнадесет 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .