Работни дни в Лихтенщайн през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Лихтенщайн има 104 почивни дни, 15 официални празника и 247 работни дни .

В почивните дни се падат четири официални празника: Свещник , Национален празник , Ден на Вси Светии , и Стефановден , Моля те проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет и едно 8 две 31
1-29 февруари 19 (1)* 9 1 29
1-31 март двадесет и едно 9 1 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 19 10 две 31
1-30 юни двадесет 8 две 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 9 1 30
1-31 декември 20 (1)* 8 3 31
Обща сума 247 (4) 104 петнадесет 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .