Работни дни в Либия през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Либия има 105 почивни дни, 14 официални празника и 246 работни дни .

Пет официални празника се падат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 246 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет и едно 10 0 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет и едно 9 0 30
1-31 май 18 (3)* 9 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 17 10 4 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември двадесет и едно 8 1 30
1-31 октомври 19 (1)* 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (1)* 9 1 31
Обща сума 246 (5) 105 14 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .