Работни дни в Лесото през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Лесото има 105 почивни дни, 11 официални празника и 249 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 19 9 две 30
1-31 май 19 (1)* 9 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 20 (1)* 10 1 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (1)* 9 две 31
Обща сума 249 (4) 105 единадесет 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .