Работни дни в Лесото през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Лесото има 104 почивни дни, 11 официални празника и 250 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 21 (1)* 9 1 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (2)* 8 две 31
Обща сума 250 (4) 104 единадесет 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .