Работни дни в Лесото през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Лесото има 104 почивни дни, 11 официални празника и 251 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 251 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март двадесет и едно 9 1 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 18 10 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август двадесет и едно 10 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 21 (1)* 9 1 31
1-30 ноември двадесет и едно 9 0 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 251 (2) 104 единадесет 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .