Работни дни в Лаос през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Лаос има 105 почивни дни, 13 официални празника и 247 работни дни .

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 18 (1)* 9 3 30
1-31 май 20 (1)* 9 две 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 19 10 две 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември двадесет и едно 9 1 31
Обща сума 247 (3) 105 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .