Работни дни в Лаос през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Лаос има 104 почивни дни, 13 официални празника и 248 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук.

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 18 8 4 30
1-31 май 20 (1)* 10 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 20 (1)* 9 две 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 22 8 1 31
Обща сума 248 (2) 104 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук.