Работни дни в Кувейт през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Кувейт има 105 почивни дни, 13 официални празника и 247 работни дни .

Шест празника падат през почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 21 (1)* 9 1 31
1-28 февруари 18 (2)* 8 две 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет 10 0 30
1-31 май двадесет 8 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 16 (2)* 10 5 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември двадесет и едно 9 0 30
1-31 октомври 21 (1)* 9 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември двадесет и едно 10 0 31
Обща сума 247 (6) 105 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .