Работни дни в Кувейт през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Кувейт има 105 почивни дни, 13 официални празника и 247 работни дни .

В почивните дни се падат четири празника: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари 18 (1)* 8 две 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет и едно 9 0 30
1-31 май 19 (2)* 9 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 17 10 4 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 9 0 31
Обща сума 247 (4) 105 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .