Работни дни в Кения през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Кения има 104 почивни дни, 13 официални празника и 249 работни дни .

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни когато хората ползват заместващи отпуски за почивните дни; или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари 19 9 1 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май 19 10 две 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 22 8 1 31
1-31 август двадесет и едно 10 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 20 (1)* 9 две 31
1-30 ноември двадесет и едно 9 0 30
1-31 декември 20 (2)* 8 3 31
Обща сума 249 (3) 104 13 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .