Работни дни в Йордания през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Йордания има 104 почивни дни, 14 официални празника и 248 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет и едно 9 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 16 (1)* 10 5 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 21 (1)* 9 1 31
1-31 август 17 (1)* 9 5 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 248 (4) 104 14 366

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .