Работни дни в Израел през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Израел има 105 почивни дни, 9 официални празника и 251 работни дни .

Два официални празника се падат през почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 251 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 9 0 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 18 (2)* 10 две 30
1-31 май 22 8 1 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 19 9 две 30
1-31 октомври 19 9 3 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември двадесет и едно 10 0 31
Обща сума 251 (2) 105 9 365

* Месеци с празници, които попадат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .