Работни дни в Израел през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Израел има 104 почивни дни, 10 официални празника и 252 работни дни.

Четири официални празника се падат през почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 252 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 256 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 9 0 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 19 8 3 30
1-31 май 20 (1)* 10 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 19 (1)* 8 3 30
1-31 октомври 19 (2)* 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 252 (4) 104 10 366

* Месеци с празници, които се падат на почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .