Работни дни в Италия през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Италия има 105 почивни дни, 12 официални празника и 248 работни дни .

Четири официални празника се падат през почивните дни, моля проверете празниците тук .

Има 248 работни дни когато хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 (1)* 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 18 (1)* 9 3 30
1-31 май 21 (1)* 9 1 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 19 (1)* 9 3 31
Обща сума 248 (4) 105 12 365

* Месеци с официални празници, попадащи в почивните дни, моля проверете празниците тук .