Работни дни в Италия през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Италия има 104 почивни дни, 12 официални празника и 249 работни дни .

Шест официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни когато хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 19 (2)* 8 3 30
1-31 май 20 (1)* 10 1 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 21 (1)* 9 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември 20 (2)* 8 3 31
Обща сума 249 (6) 104 12 365

* Месеци с официални празници, попадащи в почивните дни, моля проверете празниците тук .