Работни дни в Италия през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Италия има 104 почивни дни, 12 официални празника и 250 работни дни .

Пет официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни когато хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 255 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет и едно 8 две 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април 19 (2)* 8 3 30
1-31 май двадесет 10 1 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 20 (1)* 10 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември 20 (1)* 9 1 30
1-31 декември 20 (1)* 8 3 31
Обща сума 250 (5) 104 12 366

* Месеци с официални празници, попадащи в почивните дни, моля проверете празниците тук .