Работни дни в Иран през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Иран има 26 официални празника, 53 почивни дни и 286 работни дни .

Официалният празник през уикенда в Иран е петък, въпреки че някои обществени и частни офиси са затворени и в четвъртък. Четири официални празника се падат в петък, моля проверете празниците тук .

Има 286 работни дни ако хората вземат заместващите почивни дни за падащите се в петък, или има 290 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 25 5 1 31
1-28 февруари 22 4 две 28
1-31 март 20 (1)* 4 7 31
1-30 април 24 5 1 30
1-31 май 24 (1)* 4 3 31
1-30 юни 23 (1)* 4 3 30
1-31 юли 24 5 две 31
1-31 август 25 4 две 31
1-30 септември 25 4 1 30
1-31 октомври 22 (1)* 5 4 31
1-30 ноември 26 4 0 30
1-31 декември 26 5 0 31
Обща сума 286 (4) 53 26 365

* Месеци с официални празници, падащи в петък, моля проверете празниците тук .