Работни дни в Ирак през 2023 г

2021 г 2022 г 2023 г

2023 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Ирак има 104 почивни дни, 18 официални празника и 243 работни дни .

Седем официални празника се падат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 243 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 21 (1)* 8 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март двадесет и едно 9 1 31
1-30 април 18 (2)* 9 3 30
1-31 май 22 8 1 31
1-30 юни 18 (1)* 9 3 30
1-31 юли 18 (3)* 9 4 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 19 10 1 30
1-31 октомври 22 8 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 19 10 две 31
Обща сума 243 (7) 104 18 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .