Работни дни в Ирак през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Ирак има 105 почивни дни, 18 официални празника и 242 работни дни .

Седем официални празника се падат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 242 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 249 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 (1)* 10 две 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет и едно 9 0 30
1-31 май 18 (3)* 9 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 16 (1)* 10 5 31
1-31 август двадесет и едно 8 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (2)* 9 две 31
Обща сума 242 (7) 105 18 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .